Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands

Privacy verklaringPrivacy verklaring Monster Rent BV

Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd door Monster Rent BV, hierna te noemen MR. Hierbij houdt MR zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.

Doel
MR verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, IP-adres, NAW-gegevens, geslacht, leeftijd, uw telefoonnummers, zoekprofiel en bankrekeningnummer voor de volgende doeleinden:

  1. Het leveren van onze diensten (e-mailnotificatie, andere notificaties, het in contact brengen van de verhuurder en huurder);
  2. Het meten van het gebruik van de website/statistieken en om onze websites gebruikersvriendelijker te maken;
  3. Om u interessante aanbiedingen te kunnen doen van producten en diensten van MR, alsmede voor overige direct marketingdoeleinden, indien u vaste klant bent en/of voor dat doeleinde uw contactgegevens aan ons gegeven heeft;
  4. Voor andere doeleinden, enkel indien deze specifiek omschreven zijn bij het verzamelen van uw gegevens.
  5. We gebruiken uw contactgegevens tevens om de betaling te regelen via uw bank.

We verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden, behalve aan de bank om uw betaling te kunnen regelen.

Beveiliging gegevens
MR neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die we verzamelen en ons verzoeken die gegevens te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt ten alle tijden bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan contact@monsterrent.com

MR behoudt het recht om naar uw identificatie te vragen, alvorens aan het verzoek tot inzage te voldoen.
Indien u als bezoeker van een website van MR besluit uw gegevens via het MR platform aan een derde te verstrekken, dan is MR op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Bezoekersinformatie
Op de website van MR worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken.

College Bescherming Persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens (persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, IP-adres, NAW-gegevens, geslacht, leeftijd, alsmede uw telefoonnummers,zoekprofiel en bankrekeningnummer) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door MR.

Gebruik van cookies
MR maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en het stelt MR in staat om bezoekers een gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. U kunt ten alle tijden de cookies te weigeren. Dit kunt u doen door de webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen
MR behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht.

Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Monster Rent BV
Panamalaan 3L, 1019 AS Amsterdam
contact@monsterrent.com

KVK: 50014617
BTW: 8224.94.735.B01

download een pdf versionTerug