Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands

Alle informatie voor verhuurders op één plek

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Als verhuurder moet de huurders hier jaarlijks een overzicht van geven.

Jaarlijks overzicht
Elk jaar krijgen de huurders van de verhuurder een overzicht van de servicekosten van het afgelopen jaar. Hieronder vallen kosten voor water en energie, maar ook bijvoorbeeld gezamenlijke diensten zoals een schoonmaakdienst, een huismeester of een tuinman.

Soorten servicekosten
Hieronder een overzicht van verschillende soorten servicekosten.

Soort servicekosten Wat valt daaronder? Wat mag aan huurder worden doorberekend?
Energie en water Kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit of andere energie, inclusief stookkosten. Bij individuele meters/gebruik: de gemaakte kosten. Geen individuele meters/gebruik: de gemaakte totale kosten, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of een verdeelsleutel die de huurcommissie redelijk vindt.
Huismeester Kosten van de huismeester, zoals salaris, huisvesting en materialen. Alleen de kosten van de werkzaamheden die de huismeester voor de huurders uitvoert, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of de verdeelsleutel die de huurcommissie redelijk vindt.
Administratiekosten Administratiekosten van de overeengekomen leveringen en diensten. In het algemeen maximaal 5% van de totale servicekosten.
Overige Alle kosten van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden die voor rekening van de huurder komen. De kosten van gezamenlijke ruimtes: kosten voor water, verlichting, verwarming en inventaris voor ruimtes als gangen, trappen, lift, berging/fietsenstalling, hobbykamer en binnentuin. Daadwerkelijk gemaakte kosten van onderhoud, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of de verdeelsleutel die de huurcommissie redelijk vindt.
Meubels/stoffering Een vergoeding voor het gebruik van meubels en stoffering. Als meubels en stoffering zijn meeverhuurd, kan 20% van de verkoopwaarde als vergoeding per jaar in rekening worden gebracht.
bron: Rijksoverheid