Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands

Alle informatie voor verhuurders op één plek

Puntentelling

Met het puntensysteem kun je bepalen wat de maximale huurprijs van jouw woning mag zijn. Is de huur hoger, dan kan de huurder vragen om de huur te verlagen. Dit puntensysteem geldt niet voor zelfstandige woningen waarvoor een geliberaliseerd huurcontract is afgesloten.

Punten voor maximale huurprijs
Het puntensysteem heet ook wel het WoningWaarderingsStelsel. De punten geven de kwaliteit van een huurwoning weer. Elk onderdeel krijgt punten op basis van een aantal criteria. Een hogere kwaliteit of extra voorzieningen leveren ook meer punten op. Er zijn aparte puntensystemen voor zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Bij elk aantal punten hoort een maximum huurprijs. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Als blijkt dat de huurprijs van de woning hoger ligt dan de maximum huurprijs, kan de huurder om een huurverlaging vragen. Als je daar niet op in gaat, kan de huurder de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Er zijn aparte huurprijstabellen voor zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

Geen puntensysteem bij geliberaliseerd huurcontract
Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten. Dat zijn huurcontracten waarbij de huur hoger ligt dan een bepaald grensbedrag. Bij geliberaliseerde huurcontracten bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs, er is geen maximale huurprijs. Je kunt met het puntensysteem wel nagaan of voor de woning terecht een geliberaliseerd huurcontract is afgesloten. De huurder kan in de eerste 6 maanden aan de Huurcommissie vragen om dit te toetsen.

Je kunt bij Monster Rent gratis een online puntentelling doorlopen voor de woning . Hiermee kun je er direct achter komen of de woning wel of niet geliberaliseerd is en welke huurprijs je als verhuurder kunt vragen.

Handig

Download gemakkelijk alle belangrijke documenten om je woning veilig te verhuren

Naar downloadcentrum

Puntentelling

Bereken eenvoudig hoeveel huur je, wettelijk gezien, voor je woning mag vragen

Vul de puntentelling in

Nieuws

Hou het blog in de gaten en blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op verhuurgebied

Lees het blog