Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands

Alle informatie voor verhuurders op één plek

Huurverhoging

Er geldt een maximale huurverhoging voor alle huurwoningen met uitzondering op geliberaliseerde huurwoningen. Elk jaar stelt de regering het percentage vast waarmee de huurprijs verhoogd mag worden. Als verhuurder mag je maar eens per jaar de huurprijs verhogen. De huurder moet twee maanden van te voren schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Hierbij moet je als verhuurder het volgende vermelden:

• Het verhogingspercentage;
• De oude huurprijs;
• De nieuwe huurprijs;
• De ingangsdatum;
• Hoe de huurder bezwaar kan maken;
• De termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden.

Als geregistreerde verhuurder op Monster Rent kun je gratis een voorbeeld document voor huurverhoging downloaden. Je hoeft dan alleen nog maar de persoonlijke velden in te vullen

Op de website van de Rijksoverheid kun je de maximale huurverhoging voor dit jaar is vinden. Als een huurder het niet eens is met de huurverhoging, kan hij in een aantal situaties bezwaar maken. Ernstig achterstallig onderhoud is geen reden om bezwaar te maken. Wel geldt dat een huurder dan om tijdelijke huurverlaging kan vragen. Om bezwaar te maken tegen de huurverhoging moet er door de huurder een bezwaarschrift ingediend te worden bij de verhuurder.

Handig

Download gemakkelijk alle belangrijke documenten om je woning veilig te verhuren

Naar downloadcentrum

Puntentelling

Bereken eenvoudig hoeveel huur je, wettelijk gezien, voor je woning mag vragen

Vul de puntentelling in

Nieuws

Hou het blog in de gaten en blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op verhuurgebied

Lees het blog