Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands

Alle informatie voor verhuurders op één plek

Betekenis diverse gelden

Sleutelgeld
Sleutelgeld is geld dat de verhuurder aan de nieuwe huurder vraagt voordat deze de woning in mag. Ook vertrekkende huurders vragen soms geld in ruil voor de sleutel van het huis. Sleutelgeld vragen is wettelijk niet toegestaan. Het vragen van sleutelgeld is een onredelijk beding in de huurovereenkomst. Het levert 1 van de partijen (in dit geval de verhuurder) of een 3e (in dit geval de vertrekkende huurder) een onredelijk voordeel op. Heeft een huurder toch sleutelgeld betaald, dan kan hij dit via de rechter terugvorderen. Hij moet dan wel bewijzen dat het betaald is, bijvoorbeeld met een kwitantie of via getuigen (geen familie).

Overnamekosten
De vorige huurder kan overnamekosten vragen voor bepaalde spullen die in de woning achterblijven. Soms loopt dit via de verhuurder. Juridisch gezien bent u nooit verplicht om die spullen over te nemen. Er kan wel een dwangsituatie ontstaan als de zittende huurder de huur pas opzegt als er wordt ingestemt met de overnamekosten. Voorzieningen die vast aan de woning zijn aangebracht en die niet zonder schade zijn te verwijderen, maken deel uit van de gehuurde woning. Kosten hiervoor moeten dus worden doorberekend in de huurprijs.

Waarborgsom (borg)
Een waarborgsom (borg) dient ter zekerheid van de verhuurder ingeval van een huurachterstand of schade aan de woning. Mocht er na het verlaten van de woning door de huurder schade zijn toegebracht aan de woning, dan kan de verhuurder de opknapkosten met de borg verrekenen. Hetzelfde geldt als er sprake is van een betalingsachterstand door de huurder. Bij het betalen van de borg is het raadzaam om een bewijs van betaling af te geven. Een waarborgsom voorbeeld document kun je al geregistreerde verhuurder van Monster Rent gratis hier downloaden. De hoogte van de borg mag niet zo hoog zijn dat het een niet redelijk voordeel voor de verhuurder oplevert. Over het algemeen is de borg gelijk aan één maand huur. Een borg van 3 of meer maanden is in het algemeen niet redelijk, behalve als de huurprijs aan de lage kant is.

Bij teruggave van de borg is het niet gebruikelijk om (wettelijke) rente over de borg te verrekenen. Het bedrag wat de huurder terugkrijgt is dus het bedrag wat de huurder bij aanvang van de huur betaald heeft, tenzij er iets verrekend is. Alleen als er duidelijke afspraken over gemaakt zijn tussen huurder en verhuurder, is het mogelijk om de borg te verreken met de laatste maand huur Ook bij retour van de waarborgsom is het raadzaam om een bewijs retour af te geven. Een retour waarborgsom voorbeeld document kun je al geregistreerde verhuurder ook gratis downloaden.

Vroeger kon een huurder bij de huurcommissie een advies vragen uit te brengen over de vraag of bij het aangaan van het huurcontract afspraken zijn gemaakt die voor één van de partijen onredelijke voordelen bevatten (zoals de waarborgsom). Tegenwoordig is dit alleen nog maar mogelijk via de rechter. Indien de huurder na afloop van de huurovereenkomst de borg niet terugkrijgt, terwijl hier geen geldige reden voor is, kan de huurder de borg terugvorderen van de verhuurder wegens onverschuldigde betaling. Hiervoor met de huurder de verhuurder in gebreke stellen.