Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands

Alle informatie voor verhuurders op één plek

Puntentelling woningen

De maximale huurprijs van een woning of kamer wordt vastgesteld aan de hand van een puntentelling. Met de online huurprijscheck kun je erachter komen hoeveel punten jouw woning of kamer waard is. Aan dit aantal punten hangt een maximale huurprijs die wettelijk is vastgesteld. Let wel op dat als jouw woning meer dan 140 punten waard is, deze boven de liberalisatiegrens valt. De zogenaamde geliberaliseerde sector waarbij verhuurders niet te maken hebben met een huurprijs grens.

Zorg dat je van tevoren al de oppervlakten van alle vertrekken hebt opgemeten. Het invullen van de puntentelling neemt 10 minuten in beslag.

Puntentelling zelfstandige woning

stap 1 van 14
1. Heeft de woning een eigen opgang?

Stap 2. Soort woning

Soort woning

stap 2 van 14
3. Wat voor soort woning is het?
Een meergezinswoning is een flat, appartement, portiekwoning, maisonnette of etage. Een duplexwoning is een eengezinswoning die geschikt is gemaakt voor dubbele bewoning, waardoor twee zelfstandige woningen ontstaan.

Stap 3. Oppervlakte woning

Oppervlakte woning

stap 3 van 14
4. Wat is de oppervlakte van de vertrekken?
Meet de oppervlakte door de breedte van het vertrek te vermenigvuldigen met de lengte van het vertrek. Meet altijd op 1,5 meter hoogte. Noteer de oppervlakte in cijfers met 2 cijfers achter de komma. Is er een badkamer in het toilet, trek dan 1m2 van de oppervlakte af.

Stap 4. Oppervlakte overige ruimtes

Oppervlakte overige ruimtes

stap 4 van 14
5. Wat is de oppervlakte van de overige ruimtes?
De oppervlakte van de hal, gang, overloop en dergelijke telt niet mee.

Stap 5. Buitenruimtes

Buitenruimtes

stap 5 van 14
6. Beschikt de woning over een privebuitenruimte, zoals een tuin, balkon, terras of plaatsje?
De ruimte onder een carport wordt niet meegeteld als buitenruimte. Gemeenschappelijke buitenruimte: buitenruimte bij een woongebouw, waar alleen bewoners gebruik van mogen maken (zoals een binnentuin).

7. Beschikt de woning over een gemeenschappelijk buitenruimte?

8. Heeft de woning een carport?

Stap 6. Energielabel

Energielabel

stap 6 van 14
9. Wat is het energielabel van de woning?
Als uw woning geen energielabel heeft kunt u dit terugvinden op www.ep-online.nl.

Stap 7. Centrale verwarming

Centrale verwarming

stap 7 van 14
10. Hoeveel vertrekken en overige ruimtes zijn verwarmd door centrale- of stadsverwarming?
Een open keuken is een afzonderlijk vertrek. Overige ruimtes zijn kelder, bijkeuken, wasruimte, bergruimte, schuur, ingebouwde kasten groter dan 2m2, garage of zolder.

Stap 8. Keuken

Keuken

stap 8 van 14
11. Wat is het energielabel van het aanrecht?
De breedte van de kookplaat rekent u niet mee in de lengte van het aanrecht.

12. Zijn de volgende extra voorzieningen in de keuken aanwezig?

Stap 9. Sanitair

Sanitair

stap 9 van 14
13. Welke sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig?

13b. Zijn de volgende extra voorzieningen aanwezig?

Stap 10. Gehandicapten voorzieningen

Gehandicapten voorzieningen

stap 10 van 14
14. Heeft de woning voorzieningen voor gehandicapten?
Het gaat hier om voorzieningen die (gedeeltelijk) gesubsidieerd zijn. Geef alleen dat deel op dat de verhuurder heeft betaald.

Stap 11. Woonomgeving

Woonomgeving

stap 11 van 14
15. Wat zijn de pluspunten van de omgeving van de woning? Dit gaat d.m.v. een puntenboek. Neem hiervoor contact op met de huurcommissie: 0800 – 4887243
Voor de woonomgeving krijg je extra punten. Wil je weten hoeveel punten je krijgt? Bel dan naar 0800 – 4887243

15b. Wat zijn de minpunten van de omgeving van de woning? Dit gaat d.m.v. een puntenboek. Neem hiervoor contact op met de huurcommissie: 0800 – 4887243
Voor de woonomgeving krijg je soms minpunten. Wil je weten hoeveel punten je krijgt? Bel dan naar 0800 – 4887243

Stap 12. Schaarstegebieden

Schaarstegebieden

stap 12 van 14
16. In welke plaats ligt de woning?

Stap 13. Serviceflat

Serviceflat

stap 13 van 14
17. Is uw woning een serviceflat?
Wil je weten of jouw woning een serviceflat is? Neem dan contact op met de huurcommissie: 0800-4887243

Stap 14. Totaal aantal punten

Totaal aantal punten

CategoriePunten

Soort woning--

Oppervlakte woning--

Buitenruimte--

Energielabel--

Heating--

Keuken--

Saintair--

Gehandicaptenvoorzieningen--

Woonomgeving--

Schaarstegebied--

Serviceflat--

Totaal--

Het puntenaantal van -- punten staat voor een maximale huurprijs van € --

Aanpassing maken Resultaat mailen