Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands

Alle informatie voor huurders op één plek

Huurverlaging

Zoals je weet, mag de verhuurder eens per jaar de huur verhogen. Er zijn ook echter gevallen waarin de huurprijs verlaagd dient te worden.

Is jouw huur hoger dan de maximale huurprijs? Dan kun je huurverlaging aanvragen. Hieronder lees je wanneer je huurverlaging kunt aanvragen en hoe dat in zijn werk gaat.

Maximale huurprijs bepalen
Voor huurwoningen geldt een maximale huurprijs, tenzij er een geliberaliseerd huurcontract is afgesloten. De maximale huurprijs is afhankelijk van de kwaliteit van de huurwoning. Je kunt uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning is met onze puntentelling.

Op basis van een aantal criteria krijgt elk onderdeel punten. Extra voorzieningen of een hogere kwaliteit van de woning leveren uiteraard een hoger puntenaantal op. Aan elke aantal punten wordt een maximum huurprijs toegekend. Deze maximale huurprijs wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Wanneer de verhuurder meer huur vraagt dan de maximale huurprijs die volgt uit de puntentelling, kun je om huurverlaging vragen. Als de verhuurder deze verlaging weigert, kan de Huurcommissie worden ingeschakeld. De Huurcommissie kan een uitspraak doen over de huurprijs.

Er zijn verschillende puntensystemen voor de verschillende type woningen. Voor zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen zijn er aparte huurprijstabellen.

Huurverlaging aanvragen
Is de huurprijs hoger dan de maximaal toegestane huurprijs? Of is er sprake van ernstig achterstallig onderhoud? Dan heb je waarschijnlijk recht op huurverlaging. Hierom kun je vragen bij de verhuurder, je dient dan schriftelijk een verzoek voor te leggen. Als de verhuurder niet akkoord gaat, kan de Huurcommissie worden ingeschakeld.

Ernstig achterstallig onderhoud
Wanneer er sprake is van ernstig achterstallig onderhoud, dien je eerst schriftelijk de klachten kenbaar te maken bij de verhuurder. Als de verhuurder niet binnen zes weken wat aan de problemen doet, kan de Huurcommissie worden ingeschakeld. De Huurcommissie kan een uitspraak doen over het wel of niet doorvoeren van een tijdelijke huurverlaging.

Huurprijs toetsen bij nieuw huurcontract
Je kunt binnen zes maanden na het afsluiten van een huurcontract aan de Huurcommissie vragen om de huurprijs te toetsen. De Huurcommisie bepaalt dan op grond van het puntensysteem de maximale huurprijs. Wanneer de prijs boven het maximale bedrag ligt dat uit het puntensysteem volgt, heb je recht op huurverlaging.

Je kunt de huurprijs ook laten toetsen wanneer je een geliberaliseerd huurcontract hebt afgesloten. Het is mogelijk dat er vervolgens een maximale huurprijs wordt vastgesteld, die onder de liberalisatiegrens ligt. Het huurcontract is dan niet meer geliberaliseerd.