Monster Rent – Het eerlijkste huurwoningaanbod

  • |
  • Registreren
  • |
  • Nederlands
Verhuurder en huurder direct in contact Ruim 1000 beschikbare huurwoningen Snel en gemakkelijk

DisclaimerDisclaimer
Monster Rent BV, hierna te noemen MR, gevestigd te Amsterdam.

Beperkte aansprakelijkheid
MR is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. MR oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. MR zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via contact@monsterrent.com

  1. MR is niet aansprakelijk zowel direct als indirect voor schade voortkomend uit het gebruik van deze informatie.
  2. De op het MR platform aangeboden materialen en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
  3. MR biedt niet de garantie dat de informatie op het MR platform correct is, zonder fouten is, actueel is en zonder virussen is. MR biedt niet de garantie dat de fouten, commissies en virussen van het MR platform gehaald worden en/of hersteld.
  4. De materialen en informatie zoals aangeboden op het MR platform kan nimmer beschouwd worden ter vervanging van juridisch advies. MR biedt niet de garantie dat de juridische documenten, zoals ter beschikking gestelde huurovereenkomsten zonder fouten, actueel en/of accuraat zijn.
  5. MR is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik of communicatie met het MR platform.

De materialen kunnen op elk moment wijzigen of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling van MR.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MR en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. MR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Terug